موضوع : اجتماع . Community

گروهی که به دنبال ارزشی‌هایی واحد اند، باور و نیتی مشترک دارند و از نوعی وفاق عمومی و شباهت زیستی تبعیت می کنند.

• ارسال عکس با " موضوع آزاد " در هر دوره و با هر تعدادی بلامانع می باشد

عکاس :38
اثر ارسالی :215

مهلت ارسال آثار 12 روز


محمد فرنود

داور این دوره

محمد فرنود

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع موبایل . MobilePhoto و داوری مدیر سایت