موضوع : درون . Inside

نگاهی به معنای درون - لغوی و مفهوم آن.
عکسهای ویرایش شده تا جایی که لطمه ای به ماهیت عکاسی آن وارد نشده باشد مورد پذیرش است.

عکاس :109
اثر ارسالی :332

مهلت ارسال آثار 10 روز


4,700,000 ريال جایزه این دوره تا این لحظه

شهریار توکلی

داور این دوره

شهریار توکلی

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع دیدگاه . Point of View و داوری محمد ابراهیم صافی