موضوع : آزاد

با توجه به فراخوان کتاب عکس 1pix و ایام تعطیلی موضوع دوره آزاد انتخاب شده و ارسال عکس در هر دو بخش آزاد و موضوعی در این دوره یکسان محسوب می گردد.
برای حضور در کتاب عکس , این دوره آخرین مهلت برای ارسال آثار می باشد.

سال نو بر شما هنرمندان و هنردوستان گرامی مبارک باد.

عکاس :371
اثر ارسالی :1889

مهلت ارسال آثار 3 روز


19,260,000 ريال جایزه این دوره تا این لحظه

مدیر سایت

داور این دوره

مدیر سایت

یک اتفاق ساده
تبلیغ صفحه اصلی

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع هیچ . Nothing و داوری مدیر سایت