موضوع : قرمز . Red

رنگ همیشه یکی از عناصر قابل توجه در عکاسی بوده و قرمز به خاطر ماهیت تند . جذاب و یا بازدارنده اش تداعی بخش پیامهای متعدد می باشد. در این دوره انتظار می رود در کنار اهمیت به شاخصه های بصری قرمز به ارزش مفاهیم آن تاکید شود.
• ارسال عکس با " موضوع آزاد " در هر دوره و با هر تعدادی بلامانع می باشد

عکاس :32
اثر ارسالی :184

مهلت ارسال آثار 23 روز


2,280,000 ريال جایزه این دوره تا این لحظه

مدیر سایت

داور این دوره

مدیر سایت

Endless Elegies of a Raven

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع پوست . skin و داوری مدیر سایت