موضوع : رابطه . Relation

• موضوع این دوره اشاره به " ارتباط , وابستگی , پیوند و پیوستگی " دارد که در لغت "رابطه" مفاهیم بصری و معنایی بسیاری را قابل ارائه می نماید.

• ارسال عکس با " موضوع آزاد " در هر دوره و با هر تعدادی بلامانع می باشد
• ارسال و انتخاب عکس برای کتاب تا رسیدن به حد نساب همچنان ادامه دارد
• موضوع دوره آینده " پوست . Skin " می باشد

عکاس :98
اثر ارسالی :513

مهلت ارسال آثار 13 روز


6,040,000 ريال جایزه این دوره تا این لحظه

مدیر سایت

داور این دوره

مدیر سایت

Awake your other self
تبلیغ صفحه اصلی

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع آزاد و داوری مدیر سایت