موضوع : رابطه . Relation

• موضوع این دوره اشاره به " ارتباط , وابستگی , پیوند و پیوستگی " دارد که در لغت "رابطه" مفاهیم بصری و معنایی بسیاری را قابل ارائه می نماید.

• ارسال عکس با " موضوع آزاد " در هر دوره و با هر تعدادی بلامانع می باشد
• ارسال و انتخاب عکس برای کتاب تا رسیدن به حد نساب همچنان ادامه دارد
• موضوع دوره آینده " پوست . Skin " می باشد

عکاس :38
اثر ارسالی :178

مهلت ارسال آثار 38 روز


2,760,000 ريال جایزه این دوره تا این لحظه

مدیر سایت

داور این دوره

مدیر سایت

رابطه
تبلیغ صفحه اصلی

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع آزاد و داوری مدیر سایت