موضوع : هیچ . Nothing

هیچ . هیچگاه . هیچ وقت . خلاء . نا بودی . عدم . نیستی . پوچ . تهی . خالی

عکاس :230
اثر ارسالی :705

مهلت ارسال آثار 5 روز


8,640,000 ريال جایزه این دوره تا این لحظه

محسن راستانی

داور این دوره

محسن راستانی

هیچ کجا...هیچ کس...

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع زرد . Yellow و داوری شادی قدیریان