مدیریت نظرات

61751
پوریا صادقی

بسیار زیبا

59708
امین دهقان

درود بر شما . مچکرم
بله ای کاش شکارچیان و متخلفان دست از کشتن حیوانات معصوم برمیداشتند. حیات وحش ، با اکوسیستم طبیعی جمعیت حیوانات را تنظیم میکند.

61728
بهروز چ

من فکر می کنم حتی بدون القا حس حرکت که با فیلتر ایجاد شده است عکس به خوبی مفهوم خود را به بیننده می رساند شکی نیست القا حس حرکت برداشت را تغییر می دهد . زیباترین نمود تصویری در این عکس نقاشی های روی دیوار و آجر چینی ها است آن خانم هم روی این مرزبندی های یکنواخت و مساوی است که دیگران درست کرده اند و هم تحت نظر آن نقاشی ها که باز هم دیگران کشیده اند.افزودن حرکت به خوبی حس گذر از این قالب ها را می رساند.

61613
آرش میرزایی قاضی

به نظرم با حذف زائده های سمت چپ کادر و تقویت نگاه کمینه گرای خود، می توانید به خروجی بهتری برسید.
بله این عکس درخور توجه بیشتری بود.

61729
آرش میرزایی قاضی

این که یک عکس چه طور می تواند با ناظرخود ارتباط برقرار کند در حقیقت یکی از آن راهکارهایی ست که می تواند بداعت در عکس را تعریف و نمایان سازد.
این عکس جدا از این که در راستای موضوع گفته شده، ادبیات دیداری تازه ای را تعریف می کند، توانسته به سادگی نگاهی استعاره آمیز به واژه و مفهوم اجتماع داشته باشد.

61757
آرش میرزایی قاضی

رد پای حضور فردیت در بطن یک جامعه در یک کادر شارپ، قدرتمند و بسیار خلاقانه.
از آن دسته عکس هایی ست که مرا یاد آثار یحیی دهقان پور و احمد عالی انداخت.
بسیار عالی.

61729
مصطفی حیاتی

سپاس سرکار خانم آرش

61729
شادی آفرین آرش

استفاده از ترکیب بندی دایره ای، به علت ساختمان هندسی بدون زاویه و گوشه، علاوه بر برش قسمتی از فضا به عنوان اجتماع، شکلی رمز آلود به تصویر داده است.

61728
شادی آفرین آرش

ممنونم، شاید این بر گردد به اقبال خوب، وگرنه بنده که عکاس قابلی نیستم.

61762
پوریا صادقی

بسیار عکس زیباییست

60388
پوریا صادقی

بسیار زیبا

51536
مضطفی احمدی

بسیار زیباست

61765
حسین شیرزاد

ممنون دوست عزیز

61765
حسین شیرزاد

ممنون دوست عزیز

61765
پوریا صادقی

بسیار زیبا

56343
مریم روشن

عالی ترکیب بندی زیباست

61447
مریم روشن

بسیار زیبا......

61765
پوریا خلیلی

ثبت مفهومی زیبا و تحسین برانگیزی است

61765
حسین شیرزاد

ممنون آقای عزیزی

61765
حمید عزیزی خانقاهی

کار خلاقه ای می باشد. لذت بردم

1  2  3  4  5  6  7  »  »»