مدیریت نظرات

61639
پدرام مهرانگیز

زیباوتاثیرگذار

60833
پدرام مهرانگیز

بسیارجالب

51327
پدرام مهرانگیز

تخریب طبیعت به دست انسان را تداعی می کند
زیباوهوشیارانه

51536
پدرام مهرانگیز

بسیار زیبا و تاثیرگذار

52947
پدرام مهرانگیز

محشره

54682
پدرام مهرانگیز

زیباست

56383
پدرام مهرانگیز

بسیار عالی

56380
پدرام مهرانگیز

بسیار عالی

57129
پدرام مهرانگیز

بسیار زیبا وتاثیر گذار

57412
پدرام مهرانگیز

بسیار عالی

57588
پدرام مهرانگیز

عالی

57601
پدرام مهرانگیز

عالی

58032
پدرام مهرانگیز

فوق العاده زیباوتاثیرگذار

57997
پدرام مهرانگیز

بسیار عالی

59186
پدرام مهرانگیز

زیباست

61678
پدرام مهرانگیز

عالی لحظه سقوط انسان از بهشت به زمین را تداعی می کند

61783
پدرام مهرانگیز

عالی

61827
پرویز فلاحتکار

یک نفر در آب می خواند شما را...

61783
رضافتحی مقدم

عکسهای زیبا واستادانه شماروح وجان آدم راتلطیف میکند ودیدنشان لذتی وافربه آدم هدیه میکند.

61789
مجید روئین فرد

جواد جان سلام، نگاه، خلاقیت و ترکیب بسیارعالی/ دست مریزاد

1  2  3  4  5  6  7  »  »»