تبلیغات

  1. سعید عامری
    پاسخ سعید عامری دوشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۸:۱۶

    اجتماع گلدان های پشت پرده و پرده ی بزرگ آبی رنگ ، می تواند ابهام های بزرگی از جهان پیرامون ما و ارتباط با جهانی دیگر داشته باشد.