تبلیغات

  1. پوریا خلیلی
    پاسخ پوریا خلیلی چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۴:۲۴

    جهان وارونه عنوانی است که در ارتباط با این اثر به ذهنم می رسد . تقابل درخت به عنوان نماد آبادانی در مقابل کویر