دریا و ابر

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دسته بندی : طبیعت  انسان  آسمان  دریا  انتزاعی  چشم انداز  

بازدید : 46 نظرات : 1

کاربر مهمان
پدرام مهرانگیز
پدرام مهرانگیز
عالی لحظه سقوط انسان از بهشت به زمین را تداعی می کند