بدون عنوان

69%
امتیاز

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

دسته بندی : طبیعت  انسان  مستند  مردم  

بازدید : 64 نظرات : 2

کاربر مهمان
بهروز چ
بهروز چ
هم فرهنگی و هم زیست محیطی ، اگر جنبه پیام فرهنگی خاص و زیبای عکس را کمی نادیده بگیریم عکس به خوبی ارتباط انسان و آب را به نمایش گذاشته است.یک مرد و یک زن که به خوبی سمبل بقای انسان در کنار آب است .
یاری بخش  حاتمی صدر
یاری بخش حاتمی صدر
به خاطر انتزاعی بودن ، رنگ بندی و فرم زیبا ، سیال وار در عاطفه و احساس مخاطب می نشیند؛ به عبارتی عکس ، بیش از آنکه حاوی پیام روشنی باشد رویکردی سوررئال دارد؛ هر کس به فراخور روحیّات و درونیاتش ، با آن ارتباط می گیرد و برداشت ها از کانال رؤیاها و تخیّلات اشخاص می گذرد و تا حدودی شخصی می شود ولی در نهایت ،جوهره و وجه اشتراک همه این ها ، لمس درونی آب و احساس یکی شدن با آن است.
آناتومی زن در میان آب ، خاص جلوه می کند ، مرد در آب شناور است یا شاید در حال غرق شدن ؛ غرق شدنی شیرین از جنس تصویرسازی های قصّه های کودکانه.
رنگ غالب بر فضای کلی عکس ، سرد است و از رنگ مایه های (به ترتیب درجه سردی ) سفید ، آبی ـ سبز ،آبی و سبز تشکیل شده است ؛ زمانی که این فضای سرد در مقابل رنگ زرد و قرمز روسری و همچنین لکه های صورتی رنگ لباس و کفش های زن ، قرار می گیردعلاوه بر ایجاد تضاد گرم ـ سرد ، یک تضاد کمیّت هم پدید می آورد . البته از نقش رنگ مایه ها و رگه های سیاه ، به عنوان یک رنگ گرم ، در ایجاد هارمونی میان تضاد گرم ـ سرد و همچنین ایجاد تعادل و توازن در ترکیب بندی ، نمی توان چشم پوشی کرد .
درود ...