53
عکس راه یافته 166 بازدید
  • تاریخ عضویت : ۰۳ بهمن ۱۳۹۰
  • تجهیزات :
  • محل سکونت : دزفول
- برنده تندیس ودیپلم افتخار بهترین عکاس مستند اجتماعی(جوانان زیر25سال)جشن تصویرسال - 1391
- عکاس برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس خلیج فارس - 1392
- برنده تندیس سومین جشنواره بین المللی خلیج فارس - 1392
- برنده تندیس وعکاس برگزیده مسابقه عکس کاروان سفینه النجاه - 1392
- یک عکس منتخب در دومین نمایشگاه گروهی وان پیکس- 1392
- یک عکس منتخب در دومین جشنواره بین المللی رژان- 1392
- سه عکس منتخب درپنجمین جشنواره پایتخت پنجره ها- 1392
- یک عکس برگزیده در پنجمین جشنواره ملی عکس زمان - 1392
- دو عکس منتخب در یازدهمین جشن تصویر سال - 1392
- برنده تندیس و لوح تقدیر(رتبه دوم)دومین جشنواره سراسری عکس امید - 1393
- یک عکس منتخب درششمین نمایشگاه عکس های برترسال92دوربین.نت - 1393
- سه عکس منتخب در سومین نمایشگاه گروهی وان پیکس - 1393
- یک عکس منتخب درجشنواره "kula" صربستان -2014
- دو عکس منتخب در جشنواره بین المللی خیام -2014
- یک عکس منتخب در جشنواره " iso" بلژیک-2014
- برگزیده سوم در ششمین جشنواره پایتخت پنجره ها -1393
- یک عکس منتخب در نخستین جشنواره ملی فردای روشن-1394
-دو عکس منتخب در جشنواره "F2 " آرژانتین-2015
- دو عکس منتخب در نمایشگاه عکس خوزستان زیبا – 1394
- چهار عکس منتخب در نمایشگاه گروهی نگارخانه ژرفای هنر-1394
- سه عکس منتخب در چهارمین نمایشگاه گروهی وان پیکس-1394
-عضوهیئت داوری سوگواره ملی " سوگ سرخ"-1394
-یک عکس درنمایشگاه بین المللی "مردم و هنر شرق" گروه آرت نیشن "ArtNations"2016
-برنده تندیس ودیپلم افتخار جشنواره ملی " هنر مقاومت" 1395